Aralı kontratlarda 14 günlük cayma hakkı 2024’te yürürlükte

E-ticaret sistemi geliştikçe karşılaşılan aksamaların giderilmesine yönelik yeni düzenekler da bir bir devreye giriyor.

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan “Mesafeli Mukaveleler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik” Resmi Gazete’de yer aldı.

E-ticaret hacmi günün gereksinmelerine paralel artıyor

Bakanlıktan yapılan açıklamaya nazaran, bağlantı imkanları ve ödeme sistemlerindeki çeşitlilik başta olmak üzere, teknolojide yaşanan gelişmelerle ülkenin sahip olduğu genç nüfus yapısı, altyapı yatırımlarının tamamlanması, e-ticaretin getirdiği vakit ve yer sonu olmaksızın süratli ve kolay alışveriş imkanları, satıcı ve eser çeşitliliğinin fazlalığı, daima düzenlenen kampanya ve promosyon ile bölümün dinamik yapısı e-ticaretin hacminin ve konvansiyonel ticaretten aldığı hissenin artan bir süratle yükselmesine neden oldu.

Mesafeli kontratlar giderek değer kazandı

Bu durum tüketicilerin elektronik ticarette taraf oldukları aralı mukavelelerin tartısını ve değerini günden güne artırdı.

Tüketicinin korunması amaçlandı

Mesafeli kontratlarla ilgili yeni satış ve pazarlama tekniklerine karşı aktif bir tüketici muhafaza sisteminin oluşturulması, Avrupa Birliği (AB) direktiflerine ahengin sağlanması hedefleriyle 23 Ağustos 2022 tarihli ve 31932 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Aralıklı Mukaveleler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile platform üzerinden kurulan uzaklıklı kontratlara ait aracı hizmet sağlayıcılara tüketicilerin belli durumlarda bedel iadesi dahil haklarını kullanabilmelerine ait yükümlülükler getirildi.

Malın iadesi mühleti 14 güne çıkarıldı

Bu çerçevede cayma hakkının kullanımında malı iade mühleti 10 günden 14 güne çıkarıldı. Ayrıyeten AB Direktiflerine uygun olarak iade masraflarından sorumluluk halleri düzenlenerek örtülü bir maliyet kalemi olarak sonuncu satış fiyatının tespitinde dikkate alınan iade masraflarının eser ve tüketici bazında farklılaştırılabilmesi imkanı ile en son satış fiyatlarında yapılacak indirimler sayesinde sektörel rekabetin ve toplam tüketici refahının artırılması hedeflendi.

Kredi kartı ile yapılan ödemelerde cayma hakkının kullanılması halinde 14 gün içerisinde yapılması zorunlu

Kredi kartı ile yapılan ödemelerde cayma hakkının kullanılması halinde azami 14 gün içerisinde tüketiciye yapılması zarurî bedel iadelerine ait olarak kart çıkaran kuruluşlara da kendilerine aktarılan fiyatın ulaşmasını takiben kartın kullanılabilir limitine tek seferde ek edilmesi mecburiliği getirilerek tüketicilerin taksitli alışverişlerinde kredi limitlerinin haksız yere azalmasından ötürü finansmana ulaşmalarının önündeki pürüz kaldırıldı.

Cayma hakının istisnaları

AA’nın haberine nazaran, standart nitelikteki hudutlu sayıda eser için ferdileşmesi nedeniyle satın alınması sonrasında cayma hakkı kullanılan eserin ceza hukuku bağlamında cürüm aleti olarak kullanılması başta olmak üzere hukuka alışılmamış kullanımının yine satışa husus edilmesi nedeni ile yeni sahibi olan tüketici bakımından isimli ve idari taraftan güvenlik riski taşımasının önlenmesi, kıt olan ülke kaynaklarının israfının engellenmesi, tamamına yakınının ithal edilmesi nedeni ile dış ticaret istikrarına olumsuz tesirinin önlenmesi ve ülkenin de taraf olduğu Yeşil Mutabakat Aksiyon Planı kapsamında tabiata ve etrafa verilen zararın azaltılması ile sürdürülebilir tüketim ve yeşil dönüşüme katkı sağlanması emelleriyle kimi eser kümeleri hudutları belirlenerek cayma hakkından istisna edildi.

Ayıplı mala ait bedel iadesi dahil seçimlik haklarını kullanması devam edecek

Ayrıca yapılan bu sonlu düzenlemenin, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un tüketiciye tanıdığı ayıplı mala ait bedel iadesi dahil seçimlik haklarını kullanmasına pürüz olmadığı konusuna vurgu yapıldı.

Öte yandan, yapılan yeni düzenlemenin cayma hakkının kullanımı dışındaki kararları, 1 Ekim 2022 tarihinde yürürlüğe girecek.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.