Barolar Birliği, ‘Mesire Yerleri Yönetmeliği’nin iptali için dava açtı

Türkiye Barolar Birliği (TBB), Mesire Yerleri Yönetmeliği’ni yürürlükten kaldırarak, maddelerde yer alan ‘mesire alanları’ tarifi yerine daha evvel mevzuatta bulunmayan ‘orman parkları’ tarifini getiren düzenlemeler hakkında Danıştay’a yürütmeyi durdurma istemli iptal davası açtı.

Konuyla ilgili olarak TBB’den yapılan açıklama şöyle:

“Türkiye Barolar Birliği tarafından, orman alanlarının işletmelere verilmesi ile ağır formda kullanıma ve yapılaşmaya açılmasına neden olabilecek düzenlemeler hakkında Danıştay’a yürütmeyi durdurma istemli iptal davası açılmıştır.

İptali istenen Orman Parkları Yönetmeliği, Mesire Yerleri Yönetmeliği’ni yürürlükten kaldırarak, maddelerde yer alan ‘mesire alanları’ tarifi yerine daha evvel mevzuatta bulunmayan ‘orman parkları’ tarifini getirmiştir. Bir ekosistemi söz eden orman kavramı ile yerleşim yerlerinde halkın gezmesi için özel olarak düzenlenen park kavramlarının bir ortada kullanılması mümkün değildir. Dava dilekçesinde, yönetmeliğin isminde ve ilgili hususlarında geçen ‘orman parkları’ ibarelerinin kaldırılması talep edilmiştir.

Öte yandan dava konusu düzenleme ile ormanlık alanların yapılaşma ve kullanım şartları Turizmi Teşvik Kanunu kapsamına alındığından orman alanlarında idare ve planlamada işletmeciler ön plana çıkarılmaktadır.

Bu tarafıyla Orman Kanunu’na da terslik taşıyan dava konusu düzenlemeler; ormanlık alanlarda nitelik değişikliklerine neden olacağından gerek yönetmeliğin ilgili kararları gerekse yönetmeliğe destek teşkil eden yasa kararları, Anayasa’nın ormanların korunması ve geliştirilmesine ait 169. unsuruna terslik içermektedir.” (HABER MERKEZİ)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.