Merkez Bankası yatırım istatistiklerini yayınladı

2022 Yılı Bahar Dönemi Yatırım Anketi Değerlendirmesini aktaran Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2022 yılı Bahar dönemi Yatırım Anketi sonuçları, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1.725 işyerinin yanıtları toplulaştırılarak değerlendirildi.

İmalat sanayinde yatırım arttı

2022 yılı Bahar döneminde, imalat sanayi genelinde 2021 yılı brüt yatırım harcamalarında bir önceki yıla göre artış olduğu gözlendi.

2021’de yatırım harcamaları yükseldi

İşyerleri büyüklük grupları itibarıyla değerlendirildiğinde de tüm büyüklük gruplarında 2021 yılı yatırım harcamalarında artış olduğu görüldü.

2021 yılı yatırım harcamalarındaki gelişmeler alt kalemler bazında değerlendirildiğinde, bir önceki yıla göre en yüksek artışın yüzde 36 ile makine ve ekipman kaleminde olduğu, maddi olmayan duran varlıklar ile arsa-arazi, bina ve alt yapı kalemlerinde ise sırasıyla yüzde 23,2 ve yüzde 21,7 artış gerçekleştiği görüldü.

2021 yılında alt kalemlerde yapılan yatırım harcamaları işyerlerinin büyüklük grupları itibarıyla değerlendirildiğinde, tüm gruplar için bir önceki yıla göre en yüksek artışın makine ve ekipman yaşandı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.